CSBH T12/2018

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DỰ ÁN GOLDMARK CITY THÁNG 1/2019

 

  • Chương trình đặc biệt dành riêng cho khách hàng đặt mua căn hộ vào tháng 1/2019

 

  • Chính sách bán hàng dành riêng cho toà Sapphire 3 – TNR Sky Park

  • Chính sách bán hàng dành cho toà Sapphire 1 và Sapphire 4